Skip to main content
search

Knopenrondje Slabroek – Wandelen naar de Venloop

By 27 mei 2024juni 10th, 20245-10 KM, Knopenrondje, Noord-Brabant

Knopenrondje Slabroek

Wandelen naar de Venloop

 

Kenmerken

Lengte: 8

Startpunt- en eindpunt: Natuurcentrum Slabroek

Landschap: Bos, heide en beek

Landschap: Bos, heide en beek

Knopenrondje Slabroek - Wandelen naar de Venloop

Knopenrondje Slabroek is een zeer gevarieerde wandeling die veel natuurschoon biedt. Je ziet al snel na de start het mooie natuurcentrum De Maashorst liggen. De monumentale langgevelboerderij in het oude gehucht Slabroek biedt onderdak aan tentoonstellingen. Het is tevens een centrum voor natuur- en milieueducatie. Je wandelt tussen oude akkers waar voedselbossen en heggenlandschappen nieuwe kansen krijgen. Langzaam loop je naar het hart van de Maashorst, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. Het ligt rond de landbouwenclave Brobbelbies. Je wandelt tussen grote bospartijen en een aantal heidevelden, vennetjes en boerenland met akkers. Een gedeelte is omgevormd tot begrazingsgebied. Grote kans dat je een tauros of exmoorpony op je pad vindt. Op afstand kun je zelfs een wisent spotten. Teruglopend naar het Natuurcentrum zien we nog de Venloop liggen. Het beekje ligt onder twee zijbreuken van de Peelrandbreuk, een geologische breuklijn in de bodem. Door deze breuk komt kwelwater aan de oppervlakte. Bij de slingerende beek komt na een herinrichting nu zelfs weer het oranjetipje voor. Het dagvlindertje plant zich voort door haar eitjes op de pinksterbloem af te zetten.

Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg - Trappistenklooster - bij graanvelden

Brobbelbies

De Maashorst is gesitueerd rond de landbouwenclave Brobbelbies. Rond deze enclave is een deel van het gebied omgevormd tot een groot begrazingsgebied. Het draagt dezelfde naam die is afgeleid van de plek waar het water borrelde. In het Brabants dialect is de naam hiervoor ‘brobbelde’ en het duidt op kwelwater dat hier omhoog komt. Een markante handwijzer staat op een kruising van oude zandwegen die naar de omliggende plaatsen Nistelrode, Uden, Zeeland en Schaijk leidden.

Knopenrondje Slabroek
Wandeling over DMT van de Teuvenderberg naar Mheer

Grote grazers

Ooit leefde de wisent in Nederland in het wild, maar honderd jaar geleden stierf het grote rund bijna uit. Sinds het begin van de vorige eeuw wordt er weer gewerkt aan de terugkeer van de wisent.  Wereldwijd leven er nu zo’n 5500 wisenten, waarvan er ongeveer 3500 in het wild leven. Zo ook in De Maashorst waar ze samen met de exmoorpony en de tauros in dit bijzondere gebied grazen. Men wil in dit gebied een halfopen landschap creëren en daarin hebben de wisenten een belangrijke rol. Ze schillen en slopen jonge boompjes zodat een overgang ontstaat van bossen naar graslanden. En door het nemen van zandbaden ontstaan open plekken waar andere soorten weer van profiteren.

Knopenrondje Slabroek

Venloop

Bijna op het eind van de wandeling passeer je een bruggetje over de Venloop. Schuin onder het  beekje liggen twee breuken: de Mellebreuk en de Hoevense Breuk. De zijbreuken van de Peelrandbreuk zorgen ervoor dat hier het zogenaamde ‘wijst’-verschijnsel optreedt. Schoon ijzer- en mineraalrijk, zuurarm grondwater wordt hier naar de oppervlakte gestuwd. Dit water komt in de Venloop en hiervan profiteren zeldzame dieren zoals de kamsalamander en de weidebeekjuffer. Een herinrichting in 2017 heeft van de Venloop een slingerende beek gemaakt in plaats van een saaie afwateringssloot. Oevers zijn afgevlakt, de beek is ondieper gemaakt en verlegd. Hierdoor komt nu zelfs het Oranjetipje voor. Het dagvlindertje plant zich voort door haar eitjes op de pinksterbloem af te zetten.

Knopenrondje Slabroek
Knopenrondje Slabroek

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Leave a Reply

Close Menu
CHOOSE YOUR LANGUAGE