10-15 KMGelderlandKlompenpadenWandelingen mei 2020

Klompenpad Rijnstrangenpad – Zevenaar – Wandelen door ruig rivierenlandschap

Door 21 mei 2020 december 21st, 2020 Geen berichten
KIJK ROND IN

HET RIVIERENLANDSCHAP BIJ ZEVENAAR

Een rivierenlandschap, de Oude Rijn en de Geldersche Waard

OP DIT KLOMPENPAD ONTDEK JE HET MOOIE BUITENGEBIED VAN AERDT, PANNERDEN EN OUD-ZEVENAAR. JE WANDELT DOOR EEN RUIG RIVIERENLANDSCHAP MET UITERWAARDEN EN RABATTEN, OVER DIJKEN, VIA TWEE TREKPONTJES, LANGS EEN GEMAAL EN OUDE VERDEDIGINGSWERKEN.

Je ziet op deze wandeling het rivierenlandschap in al zijn facetten en soms gebeurt het dat in een wandeling alles bij elkaar komt. Mooie afwisselende landschappen, vogels, ooievaars, bevers, beversporen, prachtig weer, veel rust en landschappelijk schoon. Dat was ook vandaag, een werkelijk prachtige wandeling in de Gelderse Poort waar je over smalle paadjes over dijkjes en langs bosschages loopt. De route is zeer zorgvuldig uitgekozen en laat je heel goed zien aan welke dynamiek het gebied onderhevig is. In één woord geweldig.

Kleine Geldersche Waard

De Kleine Gelderse Waard, een voormalig 60 hectare groot weidegebied langs de boorden van de Oude Rijn, is in de afgelopen jaren door eigenaar Twickel tot op de oude rivierbodem van zijn kleidek ontdaan waardoor een glooiend natuurgebied is ontstaan. Deels rijk, deels arm, deels droog, deels nat, ideaal voor de beoogde flora en fauna. Vooral voor vogels zoals de bruine kiekendief, zwarte stern, watersnip, rietgors, grote karekiet en roerdomp. Die laatste twee zijn bijna uit Nederland verdwenen, maar weer te spotten in deze waard. Deze natuurontwikkeling komt ook ten goede aan bewoners zoals reeën, bevers en dassen en aan overwinteraars, waaronder lepelaars, ganzen en eenden. Om het open karakter van dit gebied blijvend te waarborgen wordt het van de vroege lente tot in de late herfst begraasd door Limousine-koeien.

Wandeling over Klompenpad het Rijnstrangenpad

Berghoofdse veer

Het Berghoofdse veer was een trekveer over de Oude Rijn tussen Pannerden en Zevenaar. Het veer stamt uit de tijd van voor 1700 en bleef tot 1972 in bedrijf. Nu kun je van Pannerden naar Zevenaar met de fiets over de Berghoofdse Veerweg. Maar nog niet eens zo heel lang geleden ging het anders. Toen moest je halverwege wachten op het pontje. Duizend jaar geleden woonden er al mensen in Pannerden. Die gingen met een grote roeiboot, waar ongeveer twaalf mensen tegelijk in konden, de rivier over. Jaren later woonden er aan beide kanten meer mensen. Er kwam ook meer handel en mensen wilden met paarden en karren naar de andere kant. Dus kwam er een echte pont. Een platte boot, waar twee karren of auto’s op konden, die door de veerman naar de andere kant getrokken werd. Die veerman woonde in een hut aan de Pannerdense kant.

Wandeling over Klompenpad het Rijnstrangenpad bij Berghoofdse Veer

Oude Rijn en Rijnstrangen

De Oude Rijn in de Gelderse gemeente Zevenaar is een oude loop van de Boven-Rijn. De uit twee waterlopen bestaande dode rivierloop is in totaal 21.7 km lang. Het was tot het gereed komen van het Pannerdensch Kanaal in 1707 de hoofdroute die het Rijnwater volgde richting Noordzee. De Oude Rijn wordt beheerd door waterschap Rijn en IJssel. Het gebied Rijnstrangen waar hij in ligt is een gevarieerd landschap van oeverwallen, stroomruggen, crevassegeulen, oude beddingen en kommen. Naast enkele kleine dorpen bestaat het vooral uit landbouwgronden en natuurgebieden.

Wandeling over Klompenpad het Rijnstrangenpad

Bevers

1826 was het laatste jaar waarin er nog bevers in ons land voorkwamen. Sinds 1988 zijn bevers weer in Nederland, uitgezet in onder andere de Gelderse Poort. Het aantal bevers groeit sindsdien. Overdag laten deze knaagdieren zich niet vaak zien, maar je kunt hun sporen zoals omgeknaagde bomen, afgeknaagde takken kun je wel zien. Bevers wonen met hun gezin in een burcht bestaande uit twee kamers. De ingang zit onder de waterspiegel zodat natuurlijke vijanden hen niet makkelijk kunnen bereiken. Met twee grote voortanden, die altijd aangroeien, kunnen bevers flinke bomen omknagen. De bast van de takken vormt, met name in de wintermaanden, de basis voor hun voedsel.

Wandeling over Klompenpad het Rijnstrangenpad bij beversporen
Wandeling over Klompenpad het Rijnstrangenpad bij beversporen

Het Gemaal Oude Rijn

Het oude gemaal in Pannerden is niet meer in werking sinds 1970. Toch wilden het Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Rijnwaarden het cultuurhistorische monument uit 1884 in ere houden. De uitwateringssluis, ook wel het ‘gemaal Bach’ genoemd, naar de familie die het generaties lang heeft beheerd, is een idyllisch stukje van de Liemers. Na een grondige restauratie met behulp van de provincie Gelderland, het Waterschap en de gemeente Rijnwaarden opende het gemaal in mei 2016 opnieuw haar deuren.

Wandeling over Klompenpad het Rijnstrangenpad bij gemaal Oude Rijn

Oud-Zevenaar

Oud-Zevenaar, of Old-Sènder, is een dorp in de Nederlandse gemeente Zevenaar ten zuiden van de gelijknamige stad. Bezienswaardig is de Sint-Martinuskerk, een rijksmonument dat op een terp aan de bandijk staat. De kerk wordt in 1276 voor het eerst genoemd en is van oorsprong de moederkerk van Zevenaar. Begin vijftiende eeuw werd een Mariakerk gebouwd, waarschijnlijk tegen de zuidzijde van de bestaande Sint-Martinuskerk aan. De kerk kreeg in 1572 zwaar te lijden van krijgsgeweld, de gotische torenspits werd in brand gestoken en verwoestte bij haar val het kerkgebouw. Na 1583 is een begin gemaakt met het herbouw.

Wandeling over Klompenpad het Rijnstrangenpad bij Martinuskerk

Laat een bericht achter