10-15 KMGelderlandKlompenpaden

Klompenpad Nudepad – Wandelen over de Grebbedijk en veenontginningen

Door 19 september 2019 september 21st, 2019 2 Reacties
KIJK ROND IN

BUURTSCHAP NUDE

Buurtschap Nude, de Blauwe Kamer en veenontginningen

JE ONTDEKT TIJDENS DE WANDELING HET MOOIE BUITENGEBIED VAN WAGENINGEN RONDOM BUURTSCHAP DE NUDE. JE WANDELT DOOR WEILANDEN, UITERWAARDEN, VEENONTGINNINGEN, LANGS HAGEN EN OVER DE GREBBEDIJK. DE AFWISSELING VAN CULTUUR, NATUUR EN VERHALEN OVER DE STRIJD IN DIT GEBIED MAKEN HET EEN BIJZONDERE GEBIED.

Het gebied kende ik, van Maarten van Rossumpad, Grebbeliniepad en Romeinse Limespad maar de klompenpaden weten toch elke keer nieuwe verrassende paadjes te herbergen. Dwars over graslanden, langs maïsvelden en over slootjes en overstaphekjes, ze blijven verrassen. De wandeling rond buurtschap Oude Nude heeft juist in deze geschiedkundige betekenis. In het de week dat 75 jaar bevrijding wordt gevierd, wandel ik in het buurtschap Oude Nude waar vlak voor de bevrijding in bevrijd gebied enorme hoeveelheden voorraden voor het westen werden aangelegd van biscuits, blikken vlees, vet, gecondenseerde melk, suiker en zout. Het wachten was op toestemming om het voedsel te verdelen in bezet gebied. Op 1 mei 1945 konden de voedseltransporten formeel beginnen. Midden in de Nude ontmoette generaal Foulkes de Duitse generaal Reichelt en dr. Schwebel om de transporten verder te regelen. Vanaf mei, vonden de voedseltransporten over de weg naar het nog niet bevrijde westen van Nederland plaats: Operatie “Faust”. Wageningen en Rhenen lagen in het niemandsland tussen Duits en geallieerd gebied. Onafzienbare stapels levensmiddelen ten behoeve van het uitgehongerde westen van ons land stonden hier langs de weg opgestapeld.

Buurtschap Nude

Nude (ook De oude Nude) is een buurtschap in het westen van de Nederlandse gemeente Wageningen, gelegen in de provincie Gelderland. Het ligt tussen de Grebbeberg en de bebouwde kom van Wageningen. Volgens sommigen zou een verlaten boerderij in de Nude de plaats zijn geweest waar op 6 mei 1945 door opperbevelhebber Johannes Blaskowitz van de Duitse troepen in Nederland enige praktische afspraken rond de capitulatie werden bekrachtigd.

De Blauwe Kamer

De Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat aan de noordelijke oever van de Nederrijn tussen Rhenen en Wageningen. Het maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur van Nederland. Het gebied ontleent zijn naam aan een voormalige hofstede die al op een kaart van 1636 voorkomt. Het was toen een aanzienlijk huis. Daarna was er een boerderij genaamd “Blauwe Kamer”, en nog later een steenfabriek met dezelfde naam die tot 1975 bakstenen produceerde. Door veranderende productiewijzen kwam een einde aan deze en vele andere kleine steenfabrieken. De uiterwaard kreeg een nieuwe bestemming; middels natuurontwikkeling zijn de voorwaarden geschapen om weer een natuurlijke rivieroever te laten bestaan.

De Blauwe Kamer was in 1992 een van de eerste projecten waar volgens het gedachtegoed van Plan Ooievaar de zomerkade van de uiterwaard werd doorgestoken om zo de natuurlijke dynamiek van het rivieroeverlandschap te herstellen. Hierdoor loopt het laag gelegen gebied al bij een geringe verhoging van de waterstand in de rivier onder water. Gecombineerd met de inzet van grote grazers is er daardoor een meer divers landschap ontstaan.

Valleikanaal

Het Valleikanaal is een kanaal van ongeveer 40 km lang in de Nederlandse provincies Utrecht en Gelderland. De naam is ontleend aan de Gelderse Vallei, waar het kanaal doorheen stroomt. Het doel van het kanaal is de afwatering van diezelfde vallei en dus het voorkomen van wateroverlast. Het Valleikanaal in zijn huidige vorm werd aangelegd in de periode 1935-1941 in het kader van de werkverschaffing. Dit was deels ter versterking van de Grebbelinie, deels ter verbetering van de afwatering van de Gelderse Vallei. Delen van het kanaal bestaan echter al veel langer. Het stuk tussen Rhenen en Veenendaal werd bijvoorbeeld al in de middeleeuwen gegraven en is sindsdien bekend onder de naam Bisschop Davidsgrift of kortweg Grift.

2 Reacties

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: