Skip to main content
search

Klompenpad Leidschehoevenpad – Wandelen langs bloesem op landgoed Mariënwaard

By 22 april 2023april 24th, 20235-10 KM, Gelderland, Klompenpaden

Linge, Appeldijk en de Bisschopsgraaf

Klompenpad Leidschehoevenpad

Bisschopsgraaf

Klompenpad Leidschehoevenpad

Ooievaarsnest

Klompenpad Leidschehoevenpad

Knotwilgen langs de Linge

Klompenpad Leidschehoevenpad

De Linge

Klompenpad Leidschehoevenpad

Populierenbos

Klompenpad Leidschehoevenpad

Inundatiegebied Nieuwe Hollandse Waterlinie

Klompenpad Leidschehoevenpad - 9 KM

Op dit Klompenpad ontdek je het mooie landschap tussen Tricht en Beesd met oude dijken en kaden, hoogstamfruitbomen en een landgoed met historie.

Wandeling over Klompenpad Leidschehoevenpad op landgoed Mariënwaard

De wandeling laat het uitgestrekte poldergebied zien tussen de Linge en de Lek. Grazende koeien, populierenbossen en mooie paadjes. Die laatste zijn op het landgoed met betonstenen beklinkerd zodat lopen hier prettig is. Kleine bosschages en de Bisschopsgraaf vervolmaken het beeld van deze wandeling. Een kleine lus kun je eraan toevoegen door naar de Appeldijk langs de Linge te lopen. Vandaag was de bloesem al aanwezig, een wandelhoogtepuntje in elk wandeljaar.

Mariënwaerdt

De Heerlijkheid is gebouwd op de voormalige Norbertijnerabdij Marienweerd. Na de Reformatie zijn de abdijgoederen aanvankelijk beheerd door Gedeputeerde Staten van het Kwartier van Nijmegen, die echter in het begin van de 18e eeuw tot verkoop besloten. In 1734 kwam Mariënwaerdt zo in handen van de familie Van Bylandt, waarbij het tevens de status van hoge heerlijkheid kreeg. Nakomelingen van deze familie zijn nog steeds eigenaren van het omvangrijke landgoed. Het huidige landhuis werd gebouwd tussen 1734 en 1790. Het landgoed is opengesteld voor publiek. Er is een landgoedwinkel, een trouw- en vergaderlocatie, een pannenkoekenhuis, een brasserie en mogelijkheid tot overnachten. Heerlijkheid Mariënwaerdt is misschien wel het meest bekende landgoed van Nederland en wordt ook wel ‘openluchtmuseum van het rivierengebied’ genoemd. Op het landgoed zijn ook honderden walnootbomen, uitgestrekte populierenakkers, een eendenkooi en grienden die wilgentenen leveren, te vinden.

Wandeling over Klompenpad Leidschehoevenpad
Wandeling over Klompenpad Leidschehoevenpad

Bisschopsgraaf

De boeren van de Lingedorpen brachten vroeger via de Bisschopsgraaf hun vee, fruit en graan naar de Culemborgse weekmarkt. De Bisschopsgraaf werd toen in de volksmond de Busselsgraaf genoemd en was toen een stuk smaller dan nu het geval is. Pas in de loop van de 17e eeuw verscheen op dit traject de trekschuit. De Bisschopsgraaf dient als boezem voor de afwatering van enkele polders zooals die van Langsmeer, Kuilenburg en Tricht.

Wandeling over Klompenpad Leidschehoevenpad langs de Bisschopsgraaf
Wandeling over Klompenpad Leidschehoevenpad langs de Bisschopsgraaf

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Een groot deel van het Klompenpad loopt door inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door sluizen open te zetten, ontstond een verdedigingsgordel van water zodat de vijand tot stilstand werd gedwongen. Het water was te diep om te voet of met wagens te doorkruisen, en te ondiep om boten te gebruiken. Op deze manier konden de grote steden in Noord- en Zuid-Holland worden beschermd.

Bloesem

Elk jaar in april verandert de Betuwe in één grote bloesemzee. Het is de mooiste tijd om de Betuwe te bezoeken. Het is niet alleen een prachtig plaatje, maar de bloesem ruikt ook heerlijk en doet de winter in één klap vergeten. Ergens in april barsten de knoppen van de fruitbomen open. Wanneer dit precies is, is moeilijk te zeggen, omdat dit afhankelijk is van het weer.

Wandeling over Klompenpad Leidschehoevenpad
Wandeling over Klompenpad Leidschehoevenpad op de Appeldijk langs de Linge

Overzichtskaart

Foto's van deze wandeling

Leave a Reply

Close Menu
CHOOSE YOUR LANGUAGE