Skip to main content
search

IVN-wandeling – Vennenwandeling Nieuwe Heide Best – Wandelen naar het Joe Mann-monument

KIJK ROND BIJ

LOON OP ZAND

De Nieuwe Heide, Joe Mann en het Wilhelminakanaal

DE INV-WANDELING GAAT DOOR EEN BIJZONDER EN AFWISSELEND GEBIED MET VENNEN, STUIFDUINEN, BOS EN HEIDE. DE WIND HEEFT 10.000 JAAR GELEDEN IN DIT GEDEELTE VAN NOORD-BRABANT VRIJ SPEL GEHAD. DAARDOOR ZIJN VENNEN UITGESTOVEN EN STUIFDUINEN GEVORMD. IN DE VENNEN BLIJFT HET REGENWATER STAAN OMDAT DIEPER IN DE BODEM HET BRABANTSE LEEM EEN ONDOORDRINGBARE LAAG VORMT. NU NA DE DROGE ZOMERS VAN DE AFGELOPEN JAREN STAAN DE VENNEN ECHTER ONDANKS DEZE LEEMLAAG DROOG.

Het gebied ligt ingeklemd tussen Wilhelminakanaal, de snelwegen A50 en A2, industrie en bebouwing. De auto’s van de snelwegen zijn in de verte te horen, trimmers bevolken het gebied op de zaterdagmorgen en honden worden uitgelaten. Er wordt geprobeerd een gevarieerder bos te krijgen rond het mooie heidegebied. Op het eind kom je langs het Joe Mann-monument op de Airborneroute.

De Nieuwe Heide

De Nieuwe Heide is een natuurgebied ten oosten van Best. Het meet 277 ha en is eigendom van de gemeente Best. Tegenwoordig wordt het beheerd, samen met de nabijgelegen Sonse Heide, beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied is gelegen op de Midden-Brabantse dekzandrug en bestaat voornamelijk uit aanplant van grove den, die van 1921-1930 werd gerealiseerd. Voordien was het een heide- en stuifzandgebied. Hoewel oorspronkelijk als productiebos voor mijnhout bedoeld, wordt het geleidelijk ontwikkeld tot een meer natuurlijk gebied. Naast enkele heiderestanten is in het uiterste zuidwesten ook een ca 15 ha groot vennencomplex aanwezig, het Langven geheten, waar onder meer klokjesgentiaan is te vinden. Tegenwoordig wordt er hier een begrazingsproject met schapen uitgevoerd.

IVN-wandeling over de Nieuwe Heide bij Best
IVN-wandeling over de Nieuwe Heide bij Best

Omvorming naar een meer natuurlijk bos

Op de stuifduinen zijn begin 20e eeuw grove dennen aangeplant, waardoor een monocultuur is ontstaan. De stammen van deze bomen zijn gebruikt als stuthout voor de mijnbouw in Limburg. Sinds de sluiting van de mijnen zijn de dennen vooral gekapt voor de productie van spaanplaat. Sinds het begin van deze eeuw wordt het monotone bos naar een meer natuurlijk bos omgevormd. In de opengevallen delen zijn berken, eiken, lijsterbes en struiken als vuilboom en hazelaar aangeplant waardoor de biodiversiteit sterk toeneemt.

IVN-wandeling over de Nieuwe Heide bij Best
IVN-wandeling over de Nieuwe Heide bij Best

Ecozone en vogelkijkhut

Ten oosten van de Nieuwe Heide ligt de enige destructor van Nederland voor de verwerking van dierlijk restmateriaal. IVN Best heeft samen met het bedrijf het ontwerp gemaakt voor de koelvijvers en de omliggende groenstrook. Deze ecozone vormt een natuurlijke verbinding tussen het industrieterrein en het omringende bosgebied. Er zijn een vleermuizenkalender, een strandje voor de plevier en een ijsvogelwand aangelegd. Vanuit de vogelhut kun je de ecozone bekijken.

IVN-wandeling over de Nieuwe Heide bij Best
IVN-wandeling over de Nieuwe Heide bij Best

Wilhelminakanaal

De eerste plannen voor een kanaal dat Tilburg en Eindhoven met de Maas verbindt, dateren uit 1794, maar het duurde tot 1910. Begin 20e eeuw werden de plannen uiteindelijk concreet en op 16 september 1916 meerde het eerste schip in Tilburg aan; het duurde echter tot 1923 voordat het kanaal voltooid werd. Op 4 april van dat jaar werd het officieel geopend. Het kanaal leek op dat moment zijn functie al te verliezen vanwege de komst van het (vracht-)autoverkeer. Eerst in de jaren vijftig bewees het kanaal zijn nut, vooral voor aan- en doorvoer van zand, grind en kolen. Het Wilhelminakanaal heeft zijn nut bewezen vanwege de groei van het binnenvaartverkeer. tot werd begonnen met het graven.

IVN-wandeling over de Nieuwe Heide bij Best

Joe Mann

In het bos ligt het Joe Mann openluchttheater met een monumentale toegangspoort en een uitspanning. Van hier uit vertrekken wandelroutes en een trimparcours. Ook een middellange afstandswandeling leidt door dit gebied. Direct ten oosten van het Joe Mann theater ligt het Museum Bevrijdende Vleugels.

Joe Eugene Mann was een Amerikaans soldaat in de Tweede Wereldoorlog. Hij diende als Private First Class (Pfc.) in Company H, 502nd Parachute Infantry Regiment, 101e Luchtlandingsdivisie van het Amerikaanse leger gedurende Operatie Market-Garden in september 1944. Joe Mann stierf in de Nederlandse gemeente Best door zich op te offeren voor zijn medesoldaten. Het Joe Mann monumentis een oorlogsmonument aan de Joe Mannweg in Best. Het is ontworpen door de Nijmeegse beeldhouwer Ad Berntsen. Het is gebouwd ter nagedachtenis van de omgekomen geallieerde soldaten uit de 101e Luchtlandingsdivisie (The Screaming Eagles). In het bijzonder voor de Amerikaanse parachutist Joe Mann.

IVN-wandeling over de Nieuwe Heide bij Best

Leave a Reply

Close Menu
CHOOSE YOUR LANGUAGE