Skip to main content
search

Heuvelrugroute Amerongen – Wandelen van kasteel Amerongen naar de Utrechtse Heuvelrug

KIJK ROND BIJ

KASTEEL AMERONGEN

Kasteel Amerongen, de Amerongse Berg en landgoed Zuylenstein

JE WANDELT VANUIT KASTEEL AMERONGEN, DE AMERONGSE BOVENPOLDER EN LANDGOED ZUYLENSTEIN NAAR DE AMERONGSE KOP OP 69 METER BOVEN NAP. HET IS EEN DICHT BOS. HET BEGINPUNT IS HET STATIGE KASTEEL AMERONGEN WAAR LODEWIJCK XIV EN KEIZER WILHELM II BIJZONDERE GASTEN WAREN. HET IS MEERDERE KEREN VERWOEST EN HERBOUWD EN LIGT PRACHTIG OP DE RAND VAN DE POLDER EN VERDEROP DE RIJN. LANDGOED ZUYLENSTEIN IS EEN MOOIE TUSSENSTOP EN IN DE BOSSEN TEN NOORDEN VAN AMERONGEN VOLGT DE ENE BEUKENLAAN DE ANDERE OP.

Het is druk bij kasteel Amerongen maar een paar honderd meter verderop richting de Amerongse Bovenpolder is niemand, de koeien kijken je aan en nieuwe natuur wordt hier gemaakt. Met bijna het pad langs de Rijn heb je werkelijk prachtig vergezichten op de Utrechtse Heuvelrug en Amerongen. Uiteindelijk klim je en daal je richting de Amerongse Berg. De bossen zijn druk maar overweldigend mooi, de bomen zijn hoog en oud. De route gaat verder langs de oude tabaksplantage waarna je op de klimtoren een mooi uitzicht hebt op de polders aan de Rijn. Eindpunt Amerongen is zeker een bezoek waard, je waant je even in de Middeleeuwen. Net hiervoor kun je een uitkijktoren beklimmen, waar je een prachtig uitzicht hebt over de Amerongse Bovenpolder en waar vandaag een kolonie lepelaars aan het fourrageren was.

Kasteel Amerongen

Kasteel Amerongen is een kasteel in de uiterwaarden van de Nederrijn in de buurt van het Utrechtse dorp Amerongen. Het behoort tot de ‘Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg’ uit 1990. In totaal bestaat de tuin uit tien hectare. In de tuin zijn vier eeuwen geschiedenis te zien. De tuinarchitecten Eduard André en Hugo Poortman zijn de laatsten die de tuinstijl aanpasten. Zij moderniseerden de tuin in de jaren 1887 en 1924 voor graaf Van Aldenburg Bentinck. Kasteel Amerongen is een prachtig ‘Huys’ uit de zeventiende eeuw. Het Huys, de tuin en inventaris vormen een eenheid die in Nederland niet veel voorkomt. Kasteel Amerongen heeft een rijke familiegeschiedenis van 700 jaar. Het kasteel is omringd door historische tuinen en ligt aan de voet van het pittoreske dorp Amerongen.

Wandeling over Trage Tocht Amerongen bij het kasteel

Amerongse Bovenpolder

Tussen het voormalige steenfabriekterrein bij Elst en de stuw van Amerongen ligt de Amerongse Bovenpolder. Deze uiterwaard is in het kader van het project Noordoever Nederrijn geleidelijk omgevormd tot natuurreservaat. Begin 2014 zijn de laatste natuurprojecten in deze uiterwaard afgerond. Middenin de uiterwaard is een rivierkwelgeul aangelegd, die komend najaar wordt verbonden met het steenfabriekterrein bij Elst. In het westelijke deel van de uiterwaard is een greppellandschap ontwikkeld. De aanwezige kwel is van belang voor bijzondere planten, waaronder bepaalde zeggesoorten, dotterbloem en echte koekoeksbloem.

Wandeling over Trage Tocht Amerongen in de Amerongse Bovenpolder
Wandeling over Trage Tocht Amerongen in de Amerongse Bovenpolder

Landgoed Zuylenstein

Een door architect Cuypers (Rijksmuseum en Centraal Station Amsterdam) gebouwd monumentaal inrijhek geeft toegang tot dit 14e eeuwse landgoed. Het park is uniek in Nederland door de intact gebleven oorspronkelijke renaissance stijl. Het park werd in de jaren 30 van 17e eeuw aangekocht door Stadhouder Frederik Hendrik van Oranje Nassau. Omstreeks 1640 kwam de buitenplaats in handen van zijn zoon Frederik van Nassau Zuylestein. Aanpassingen aan het kasteel en het park die uit die tijd stammen, zijn tot op de dag van vandaag actueel. Midden jaren zestig van de vorige eeuw is begonnen met de restauratie van de ongeveer acht honderd meter lange tuinmuren en de bijgebouwen zoals het poortgebouw en de oranjerie. Ook de waterpartijen en bospercelen, de renaissancetuin en de moestuin werden in de jaren daarna prachtig in ere hersteld. Door de combinatie van tuin, park, grand canals, landerijen en essenhakhoutpercelen vormt de buitenplaats weer een uniek geheel in het gebied van de Stichtse Lustwarande.

Wandeling over Trage Tocht Amerongen bij landgoed Zuylenstein
Wandeling over Trage Tocht Amerongen bij landgoed Zuylenstein

Amerongse Berg

De Amerongse Berg is een heuvel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de Nederlandse provincie Utrecht en is met een hoogte van 69,2 meter boven NAP het hoogste punt van de provincie. De heuvel ligt ten noordoosten van Amerongen in het Amerongsche Bosch, een van de oudste bossen op de Utrechtse Heuvelrug. De meeste bossen op de heuvelrug zijn niet ouder dan een eeuw, maar in het Amerongsche Bosch dateren sommige grove dennen uit 1770. Het bos werd aangelegd als jachtgebied voor de kasteelheren van het in de Amerongse Bovenpolder gelegen kasteel Amerongen. De heuvel maakt deel uit van de stuwwal Utrechtse Heuvelrug.

Wandeling over Trage Tocht Amerongen op de Amerongse Berg

Uitkijktoren

Tussen de bomen klim je net voor Amerongen op de uitkijktoren waar je een mooi uitzicht hebt over de Amerongse Bovenpolder en het dal van de Nederrijn.

Wandeling over Trage Tocht Amerongen bij de uitkijktoren
Wandeling over Trage Tocht Amerongen bij de uitkijktoren

Leave a Reply

Close Menu
CHOOSE YOUR LANGUAGE