0-5 KMNoord-BrabantWandelen rond UdenWandelspecials Nederland

Broeksteenpad – Rijkevoort – Door ecologische verbindinsgszone in het Lage Raamdal

KIJK ROND BIJ

HET LAGE RAAMDAL IN RIJKEVOORT

Broekstenen, de Lage Raam en Rijkevoort

ENKELE LEDEN VAN DE DORPSRAAD RIJKEVOORT HEBBEN EEN WANDELROUTE GEREALISEERD ROND HET DORP. HET BROEKSTEENPAD GAAT VOORNAMELIJK DOOR DE ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE HET LAGE RAAMDAL. MET EEN TREKPONTJE OVER HET WATER, LANGS STRUWELEN EN ONVERHARDE ZANDWEGEN. BEGIN- EN EINDPUNT IS BIJ HET BEELD VAN DE KIKKER IN HET DORP.

Op de zondagmorgen is heel het dorp nog verlaten. Het Broeksteenpad laat een mooi voorbeeld zien van natuurherstel, langs de Lage Raam. Maar ook het verhaal achter de broekstenen en het mooie dorpje Rijkevoort komen in deze wandeling aan bod. Via een trekpontje ga je over de Lage Raam en struint door de velden en akkers rond Rijkevoort.

Wandeling over het Broeksteenpad

Broekstenen

Broekstenen is een woord dat de mensen uit deze streek rond Rijkevoort wel wat zegt. IJzeroer klinkt voor de meeste mensen meer bekend. Het is een laag gesteente dat is ontstaan uit ijzerhoudend water gedurende het pleistoceen. Het pleistoceen is in de geologische tijdschaal van 2,58 miljoen tot 11,7 duizend jaar geleden. Het is een gesteente met ongeveer 50% ijzer. In principe als het roestwater aan lucht blootgesteld wordt, kan er nog steeds ijzeroer ontstaan. Het komt voor in allerlei grillige vormen. In Rijkevoort zaten hele lagen broekstenen in de grond. Het regenwater kan hier niet doorheen en daardoor is de grond niet geschikt om landbouw uit te oefenen. Als men de broekstenen omsmelt, kunnen daar allerlei nuttige gereedschappen van gemaakt worden.

In de vorige eeuw is er ten zuiden van Rijkevoort (voor wagonnetjes getrokken met paarden) aangelegd om de broekstenen af te kunnen voeren naar de treinen. Het ijzererts winnen was een leuke bijverdienste en de grond was daarna bruikbaar om landbouw uit te oefenen. Her en der vind je nog overgebleven rails, meestal in gebruik als weipaal. En broekstenen liggen soms nog aan het oppervlak, roestkleurig en grillig van vorm.

Wandeling over het Broeksteenpad

Lage Raam

De Lage Raam is een ecologische laaglandbeek die stroomt van de Peel naar het Gemaal Van Sasse (nabij de stad Grave). Via dit gemaal stroomt het water naar rivier de Maas. Ongeveer zes kilometer voor de monding komt de Lage Raam samen met het Peelkanaal om enkele honderden meters verder ook de Biestgraaf op te nemen. Van hier af tot de monding heet de rivier: Graafse Raam.

De beek is gegraven om het water rond Rijkevoort, in natte tijden, sneller te kunnen afvoeren. Dat dit gedeelte van de Lage Raam is gegraven, is goed te zien door dat de beek als een recht lijn door het landschap stroomt. Door de realisatie van de Ecologisch Verbindingszone langs dit gedeelte van de Lage Raam krijgt de natuur in en rondom het gebied nieuwe kansen. Waarbij vroeger de waterloop met name diende voor de aan- en afvoer van water, krijgt natuur steeds vaker een nieuwe plek, zoals hier ten zuiden van Rijkevoort.

Wandeling over het Broeksteenpad bij de Lage Raam
Wandeling over het Broeksteenpad in Rijkevoort bij trekpontje over de Lage Raam

Struweel

Een struweel (Oudfr. struvel) is een vegetatie van struiken van 1 tot 5 meter hoog. Als mantel is het struweel vooral aan de rand van een bos, op open plekken en in houtsingels dikwijls goed ontwikkeld. Als onderdeel van een bos wordt het de struiklaag genoemd. De aanwezigheid en instandhouding van struwelen is belangrijk omdat het de leefomgeving vormt voor veel planten, vogels, vlinders en andere insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Struwelen bieden beschutting, nestgelegenheid en voedsel. In een natuurlijke wildernis met grote grazers, zoals runderen, paarden, herten, wisenten en elanden, bestaat een bos uit een boomgroep omgeven door bosranden van struweel.

Het struweel, vaak bestaande uit stekelige struiken als sleedoorn, braam, meidoorn en hondsroos, is in eerste instantie boomloos. Doordat de grazers er niet binnendringen bestaat voor bomen de mogelijkheid tot ontwikkeling te komen.

Wandeling over het Broeksteenpad

Molen Luctor et Emergo - 'Ik worstel en kom boven'

Luctor et Emergo is een korenmolen, een ronde gemetselde stellingmolen, die in 1901 werd gebouwd in opdracht van de familie Verbruggen, die reeds een jaar daarvoor een motormalerij in gebruik had genomen. Bij de bouw van de molen in 1901 zijn onderdelen van een gesloopte achtkantmolen gebruikt. De molen bleef tot 1986 in eigendom van de familie Verbruggen. In dat jaar kocht de toenmalige gemeente Wanroij de molen aan. Bij een gemeentelijke herindeling in 1994 kwam Rijkevoort in de gemeente Boxmeer te liggen waarmee de molen eigendom werd van deze gemeente. Er werden restauraties uitgevoerd in 1972 en 1989. In 2016 is de molen na enkele jaren stilstand weer volledig gerestaureerd en kan inmiddels weer malen.

Wandeling over het Broeksteenpad bij molen Luctor et Emergo
Kaart wordt geladen, even geduld a.u.b....

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: