Wandelblog Ambulare | Disclaimer

Disclaimer

Algemene informatie
Deze pagina's zijn de officiële internetpagina van Ambulare.
Internet
Gepubliceerde informatie op internet (www.ambulare.nl) is uitsluitend bedoeld ter inzage. Er berust Copyright (2002-2017) voor Ambulare op alle documenten van de vernoemde webpagina's. Zonder nadrukkelijke toestemming van Ambulare is het doorgeven en gebruiken van deze informatie voor andere doeleinden is verboden. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website is besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd typefouten bevat, onvolledig of onjuist is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.
Downloads
Alle door Ambulare aangeboden dowlnoads zijn geheel voor uw eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan voortvloeien uit het downloaden, het installeren, het opslaan of het gebruiken van software of inhoudselementen van onze website die niet aan ons te wijten is. Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor schade of verstoring van functionaliteit uit die door virussen of wormen wordt veroorzaakt.
Links naar andere websites
Als u een externe link volgt waarmee u onze website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat wij geen controle en invloed meer hebben over de inhoud van die andere website. Wij aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud.
Cookies
De website van Ambulare maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker, alleen de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Cookies kunnen de computer of de bestanden op de computer van de gebruiker niet beschadigen.
Google Analytics
Ook worden de cookies gebruikt voor Google Analytics. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop heeft Ambulare geen invloed. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer (IP-adres) van de gebruiker, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Cookies
De website van Ambulare maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker, alleen de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Cookies kunnen de computer of de bestanden op de computer van de gebruiker niet beschadigen.
Social Media
Ambulare gebruikt Twitter en Facebook als officiele sociale media. Het delen van onze Twitter-berichten (re-tweets) of delen van onze Facebook-berichten mag u ten allen tijden doen. Op de reacties van derden of tweets met hashtag #ambulare2, hebben wij geen controle en invloed meer. Ambulare aanvaard derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud van derden.
E-mail
De informatie verzonden als elektronische bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en hen die gerechtigd zijn daarvan kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, alsmede ieder ander handelen met betrekking tot de inhoud van de informatie verzonden met dit elektronische bericht, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en dit elektronische bericht (inclusief eventuele bijlagen) te vernietigen. Ambulare staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Copyright en correspondentieadres Ambulare
Ambulare
info@ambulare.nl